O przywrócenie kwaterze E. Nr. 157 na głównym cmentarzu we Frankfurcie jej poprzedniej nazwy: „Polnische Kriegsgräber”

O przywrócenie kwaterze E. Nr. 157 na głównym cmentarzu we Frankfurcie jej poprzedniej nazwy: „Polnische Kriegsgräber”

Kriegsgräber – Mogiły Polskie w RFN

Jerzy Wydra, Kancelaria Prezydenta RP 1998 we Frankfurcie nad Menem
http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html

Jerzy_Wydra_Kancelaria_Prezydenta_RP_1998_we_Frankfurcie_nad_Menem

Art.32.(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß polnische Gräber in der Bundesrepublik Deutschland geachtet werden und ihre Pflege ermöglicht wird. Die Gräber polnischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden, stehen unter dem Schutz de deutschen Gesetze und werden erhalten und gepflegt. Art. 32.(2) Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pielęgnowane.

w obronie POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

szynka1997

Kriegsgräber – 5.

POLNISCHES KULTURZENTRUM E.V.
POLSKI OŚRODEK KULTURY

Postfach 800 626 – 65906 Frankfurt

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
W Republice Federalnej Niemiec
Pan dr Andrzej BYRT

Frankfurt nad Menem 11.09.1997 r.

Dotyczy: groby polskie w Niemczech; Art.32. traktatu z 1991 r;
Prośba o poparcie wniosku Polskiego Ośrodka Kultury i Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego „Oświata” we Frankfurcie nad Menem o przywrócenie kwaterze E. Nr. 157 na głównym cmentarzu we Frankfurcie jej poprzedniej nazwy: „Polnische Kriegsgräber” i poprzedniego wyglądu.

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,

Proszę o poparcie działań mających na celu przywrócenie kwaterze E. Nr. 157 na głównym cmenatarzu we Frankfurcie nad Menem jej dotychczasowej nazwy oraz dotychczasowego wyglądu.

Zarząd miasta Frankfurtu naruszając m.in. Traktat polsko-niemiecki z 1991 r. (Art. 32.1.) przychylił się do wniosku stowarzyszenia „Leben und Arbeiten un Gallus und Griesheim” z dn. 28.3.96 (Załącznik 1.) i zmienił dotychczasową nazwę kwatery na „Grabstätte der Opfer des KZ-Außenlagers Katzbach/Adlerwerke”.

We wniosku LAGG czytamy: „Derzeit ist die Grabanlage unter dem Namen „polnische Kriegsgräber” in Verzeichnis des Hauptfriedhofes geführt. Dies ist nicht die richtige Bezeichnung“.

31.03.97 stowarzyszenie to, występujące wspólnie z ugrupowaniem pod nazwą: Antikapitalistische Jugend, wyszło z wnioskiem o zezwolenie na ustawienie w kwaterze E. 157 (dawniej: „Polnische Kriegsgräber” a teraz już tylko „Grabstätte”) płyty pamiątkowej z napisem o rzekomej współodpowiedzialności akcjonariuszy i Dresdner Banku („Mitverantwortung der Aktionäre und der Dresdner Bank”) za śmierć „528 Menschen”.

Na nowej tablicy, ustawionej przed tablicą ufundowaną niegdyś przez Związek Polaków „Zgoda” w RFN, nie ma już mowy o pogrzebanych w tym miejscu Polakach.

W zaproszeniu na uroczystość odsłonięcia 6.9.97 nowej tablicy stowarzyszenie LAGG stwierdza, że groby 529 Polaków „fałszywie były nazywane jako „Polnische Kriegsgräber“ ( „bis vor kurzem fälschlich als „polnische Kriegsgräber” bezeichnet” ( Zał. 3.).

4.09.97 r. Polnisches Kulturzentrum e.V. zwrócił się z pismem do zarządu miasta (do: Tom Koenigs (partia Grüne) Dezernent fúr Umwelt, Energie und Brandschutz – odpowiedzialny za sprawy cmentarzy), zawierającym protest przeciw naruszeniu postanowień Traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., w zakresie Art. 32.1. (Zał. 5). Pismo to zawierało też wniosek o uniemożliwienie przeprowadzenia demonstracji zaplanowanej na 6.9.97 przez stowarzyszenie LAGG.

5.09.97 r. Polnischer Schulverein „Oświata” in Frankfurt am Main e.V. pismem do Nadburmistrzyni Miasta Frankfurtu (Zał. 6.) wystąpił z protestem przeciwko antypolskiej prowokacji zaplanowanej na 6.9.97 . Pismo to zawierało też wniosek o przywrócenie dotychczasowej nazwy kwatery E. 157 „Polnische Kriegsgräber” oraz o przywrócenie jej dotychczasowego wyglądu.

W demonstracji przeprowadzonej 6.9.97 przez LAGG na terenie polskiej kwatery E. 157 wziął m.in. udział przedstawiciel ambasady Rosji, a przemawiał przewodniczący frankfurckich Cyganów (Sinti und Roma).

Nie wzięli natomiast w niej udziału ani przedstawiciele Ambasady RP ani przedstawiciele mniejszości polskiej w Niemczech (Zał.: 7 i 8, notatki prasowe).

Z protestem polskich organizacji zapoznane zostały 4. i 5.09.97 r.:
– Ambasada RP w Kolonii
– Związek Polaków „Zgoda” w RFN
– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
– Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
– Zentralrat der Juden in Deutschland
– Bundesministerium des Innern

Polnisches Kulturzentrum e.V. i Polnischer Schulverein „Oświata“ in Frankfurt am Main e.V. powołane zostały do realizacji postanowień Traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., umożliwiających nam prowadzenie działań na rzecz zachowania polskiej tożsamości narodowej.

Wniosek o przywrócenie kwaterze E. 157 nazwy „Polnische Kriegsgräber” i o przywrócenie jej do poprzedniego stanu jest działaniem w obronie naszej, polskiej tożsamości narodowej

Proszę Pana Ambasadora o poparcie tego wniosku.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Stefan Kosiewski


do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta RP
ROPWiM

Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Publiczny Różaniec 3 sierpnia 2019 r. o godz.17:00 w Łomży na Starym Rynku i prosimy o odnowienie elit Polski, Europy, świata przez wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zaczynamy o 16:45 Koronką do Miłosierdzia Bożego za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie! Pozdrawiam. Pro Christo Rege… Jerzy Kondrat 609-734-298 https://vk.com/wall467751157_611

Screenshot_2019-07-31 Obserwujesz ‹ Czytnik — WordPress com

https://www.pinterest.de/pin/452752568780927490/

sowa um 00:47

04:00, kulturzentrum , KZ Adlerwerke
Link

http://groby.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?153814

Polnische Kriegsgräber auf dem Hauptfriedhof, Gewann E, Nr. 157

– RECHTSWIDRIGE Neubenennungum die Geschichte zu ändern

W 1997 roku władze Frankfurtu nad Menem r. uległy wpływom określonego lobby lewackiego i zlikwidowały w rejestrze Głównego Cmentarza „polnische Kriegsgräber” – polskie mogiły wojenne 528 Polaków, których nazwiska stają tu do Apelu.

 

Zarząd Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem wzywa Rząd Premiera Kazimierza Marcinkiewicza do podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód.

Art. 32.1 traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 17.6.1991 stwierdza: Groby polskich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Republice Federalnej Niemiec, podlegają ochronie prawa niemieckiego oraz będą zachowane i pielęgnowane.

Polnisches Kulturzentrum oczekuje, że zostanie przywrócona właściwa nazwa Polskim Grobom we Frankfurcie nad Menem oraz że usunięty zostanie kamień niezgody położony na grobie polskich ofiar wojen i tyranii we Frankfurcie nad Menem.

Nowy, architektoniczny kształt miejsca pamięci narodowej Polaków we Frankfurcie nad Menem pozwoli na realizację traktatu z 17.6.1991.

Art. 32.3 Umawiające się Strony popierają współpracę organizacji i instytucji odpowiedzialnych w obu Państwach za groby ofiar wojen i tyranii. Umożliwienie w szczególności tym organizacjom i instytucjom rejestrację, uporządkowanie oraz opiekę nad takimi grobami.

Polnisches Kulturzentrum e.V. jest organizacją dążącą do uregulowania ww. kwestii zgodnie z duchem i literą Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec i oczekuje zagwarantowanej w traktacie pomocy rządowej, która przekazywana jest innym organizacjom, nie podejmującym stosownych działań statutowych.

 

POLEN: wir erwarten, daß die polnische Kriegsgräber, Gewann E. Nr. 157 wieder seinen richtigen Namen tragen

ein roter, sovietischer Stern

darf nicht als Bezeichnung für Polnische Kriegsgräber dienen

—– Original Message —–
Sent: Wednesday, April 23, 2008 7:45 AM
Subject: Re: sowa magazyn europejski skad Hlebowicz ma takie pieknefotografie i po czym go rozpoznac? bo chyba nie kradnie cudzych fotek i nierozpowszechnia kradzionych w internecie?


Z powazaniem,
Informacja Konsularna MSZ
tel 022 5239451

Cytowanie Polnisches Kulturzentrum <kultur…@interia.pl>:

>
> —– Original Message —–
> From: KLAMT Ewa
> To: vo…@o2.pl
> Sent: Tuesday, April 22, 2008 3:23 PM
> Subject: RE: sowa magazyn europejski czy wiesz cos na temat 17
> letniego chlopaka, ktoremu chmielowska dorababia legende?
>
>
> Dear Sirs,
>
> once more:
> Since I do not speak Polish there is absolutely no sense in sending
> me the sowa magazyn five times a day via mail. Therefore refrain
> from sending me mails in the future!
>
> Sincerely yours,
>
> Ewa Klamt, MdEP
>
>
>

> Europaisches Parlament
> Rue Wiertz (ASP 15E150)
>
> B-1047 Brussel

>
> Tel.: 0032-2-2847971
>
> Fax: 0032-2-2849971
>
> ewa….@europarl.europa.eu
>
> www.ewa-klamt.de
>
>
>
>

> ——————————————————————————

https://groups.google.com/forum/#!topic/sowa-frankfurt/YPCcqv5WooA