Stefan Kosiewski an: Eugeniusz SKROBOCKI – miej odwagę zostać Prezesem Polaków na Białorusi

PolecaneStefan Kosiewski an: Eugeniusz SKROBOCKI – miej odwagę zostać Prezesem Polaków na Białorusi
A potem tak jak zawsze – łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski rude pola chwały
krzepiąca wiedza że jesteśmy – sami
Zbigniew HERBERT: 17 IX
                                                                                  https://vk.com/album467751157_260647796

kliknij w fotkę, żeby powiększyć dyplom za odwagę>>

 

LIST OTWARTY
DO WŁADZ POLSKICH I
POLAKÓW W ŚWIECIE

Zaniepokojeni zaistniałą sytuacją w Związku Polaków na Białorusi pragniemy poinformować Państwa o następujących wydarzeniach.

Redakcje tygodnika „Głos znad Niemna” i „Magazynu Polskiego” zawsze dbały o dobre imię naszej organizacji, dlatego nie wchodziły w żadne układy personalne. Na łamach naszych wydawnictw żadna osoba nie była poddawana nieuzasadnionej krytyce i jakimkolwiek oskarżeniom.

Naszym zdaniem, grupa działaczy Związku Polaków od pewnego czasu działa na rzecz zniszczenia naszej organizacji. Liczne naruszenia przed VI Zjazdem ZPB, podczas Zjazdu i decyzje zebrania członków Rady Naczelnej z dnia 9 kwietnia 2005r. zmuszają nas do zabrania głosu w tej sprawie.

Podczas posiedzenia ostatniej RN ZPB na stanowisko redaktora naczelnego tygodnika „Głos znad Niemna” został zgłoszony przez Anżelikę Borys Andrzej Pisalnik, który nie jest członkiem ZPB, bowiem swoją legitymację członkowską złożył w Oddziale Miejskim ZPB w Grodnie. Wcześniej Andrzej Pisalnik był pracownikiem redakcji przez rok, lecz zrezygnował z pracy na własne życzenie z powodu niskich zarobków. Obecnie jest bezrobotny. Na stanowisko redaktora czasopisma „Magazyn Polski” został zgłoszony Andriej Poczobut, który przez ostatnie dwa lata systematycznie zamieszczał na białoruskich stronach internetowych antypolskie i antyzwiązkowe materiały. Wcześniej również pracował w redakcji Głosu, lecz się zwolnił na własne życzenie.

Pracownicy redakcji nie mają chęci pracy z ww. osobami ze względu na ich zachowanie, posiadane kompetencje i stosunek do ludzi.

Jesteśmy zaniepokojeni rozgrywkami personalnymi, które mają miejsce w ZPB. W ciągu dwóch miesięcy redaktor naczelny Andrzej Dubikowski (pracownik ZPB od siedmiu lat, naczelny od ponad czterech lat) i zastępca redaktora naczelnego Tatiana Zaleska (pracownik ZPB od ponad siedmiu lat, zast. red. nacz. od ponad czterech lat) byli terroryzowani telefonicznie przez ujawnioną przez milicję osobę – Halinę Sokołowską (notabene teściowa wiceprezesa Józefa Porzeckiego), a także byli szkalowani i wyzywani w perfidny sposób w księdze gości naszego wydania internetowego – osoby są również znane redakcji.

Podczas VI Zjazdu ZPB popełniono wiele wykroczeń prawnych: łamanie Statutu ZPB i ustawodawstwa Republiki Białoruś, nie zostały stworzone warunki do demokratycznego tajnego głosowania, o czym licznie zasygnalizowali delegaci Zjazdu z różnych regionów Białorusi do Ministerstwa Sprawiedliwości RB. Zjazd został nieudolnie zorganizowany przez grupę członków Zarządu Głównego pod kierownictwem Józefa Porzeckiego, który podczas Zjazdu przebywał w areszcie za chuligaństwo. Skutkiem tego jest drugie uprzedzenie dla Związku z Ministerstwa Sprawiedliwości RB za zwlekanie przekazania protokołu Zjazdu, który został przekazany przez protokołujących Borys w terminie. Przypominamy, że ZPB otrzymał pierwsze uprzedzenie z powodu łamania Statutu ZPB przez grupę działaczy ZG ZPB w styczniu br. Takie postępowanie może doprowadzić do delegalizacji naszej organizacji.

Związek Polaków na Białorusi nie mogą reprezentować takie osoby, jak Anżelika Borys, przeciwko której prokuratura m. Grodna prowadziła dochodzenie i 14 marca 2005r. wszczęła sprawę karną, i Józef Porzecki, który od kilku lat ma zakaz wjazdu na teren Polski, a także ordynarnie i arogancko zachowuje się wobec pracowników ZPB, zwłaszcza pań.

Grupa członków Zarządu Głównego ZPB od dłuższego czasu prowadziła destrukcyjną działalność w terenowych oddziałach ZPB, na skutek czego ludzie są zdezorientowani w rzeczywistej sytuacji w organizacji. Zdumiewa nas fakt, że do tego przyczynił się również obywatel Polski – Piotr Jankowski, prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny z Białegostoku, który towarzyszył Borys i Porzeckiemu podczas wyjazdów w teren oraz wspierał ich finansowo, mianowicie za pieniądze polskiego podatnika, skłócając społeczność polską w naszym kraju.
Jesteśmy oburzeni tym, że już 9 kwietnia br. w Siedzibie Głównej ZPB w Grodnie gabinety redakcji tygodnika „Głos znad Niemna” zostały opieczętowane na nieuzasadniony rozkaz Anżeliki Borys (w styczniu w podobny sposób opieczętowano gabinet prezesa Tadeusza Kruczkowskiego). Miejsce pracy Eugeniusza Skrobockiego, redaktora naczelnego „Magazynu Polskiego” od 1992r. (inicjator i założyciel gazety „Głos znad Niemna”, czasopisma, organizator konferencji międzynarodowych o problemach świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, autor licznych publikacji, badacz dziejów Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie) zostało zlikwidowane. Redaktora Skrobockiego nawet nie zaproszono na posiedzenie Rady Naczelnej, na którym Dubikowskiemu nie udzielono głosu, dlatego musiał on opuścić posiedzenie. Ludzie w większości nie zgadzali się z propozycją Borys, lecz musieli zagłosować w ten sposób, aby nie stracić miejsca pracy w ZPB. Przykładem może służyć postawa Ireny Bohatyrewicz, sekretarz Oddziału Miejskiego w Grodnie. Pod adresem redakcji podczas posiedzenia nie padły żadne zastrzeżenia ze strony zebranych. 9 kwietnia br. przystąpiono do wyznaczania nowych redaktorów, co nie zrobiono na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej 13 marca zgodnie z porządkiem dziennym VI Zjazdu. Takie zachowanie wobec wieloletnich pracowników redakcji jest karygodne. Presja psychiczna i knowanie uniemożliwia normalną pracę w zespołach redakcyjnych.

Wydanie tygodnika „Głos znad Niemna” stoi pod znakiem zapytania.

Zwracamy się do Marszałków Senatu i Sejmu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji Semper Polonia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i polskiego korpusu dyplomatycznego na Białorusi oraz wszystkich, komu nie jest obojętny los Polaków na Białorusi, o wstrzymanie wszelkich kontaktów z pozjazdowym kierownictwem, decyzji o pomocach finansowych do czasu rozpatrzenia prawomocności VI Zjazdu ZPB i wybranych na nim organów kierowniczych ZPB przez Ministerstwo Sprawiedliwości RB.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zrozumienie.

Eugeniusz Skrobocki, redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Polski”
Andrzej Dubikowski, redaktor naczelny tygodnika „Głos znad Niemna”
Tatiana Zaleska, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Głos znad Niemna”

Tel. do kontaktu:

Skrobocki – +375-152-55-57-00
Dubikowski – +375-296-825-489
Zaleska – +375-296-37-24-08

glosznadniemna@yahoo.com
eskrobocki@tut.byhttp://www.glos.wschod.org/specjalne/list_otwarty.shtmlhttp://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=glos&strona=1&lang=pl    W związku z planowaną likwidacją Bloxa w dniu 29.04.2019, uprzejmie informuję: http://by.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?186022

Kosiewski_Lucznik_Skrobocki

Eugeniusz Skrobocki (na Zjeździe we Wołkowysku 2005, z prawej), dziennikarz wiceprezes ZPB pochowany został 6.2.2010 na cmentarzu w Grodnie http://twitter.com/sowa/status/9022425403  

W.Sz.Pan
Eugeniusz SKROBOCKI
Grodno – Republika Białoruś

Drogi Gienku,
nie tylko dlatego, że
dyplomy przyznawane za odwagę zobowiązują nie mniej,
niż tytuł urodzony przed nazwiskiem, ile raczej z powinności jaka ciąży na Polaku w Niemczech ,
przejętym w stanie wojennym za porozumieniem rządów PRL i RFN z terytorium jednego państwa na drugie, jako emigrant polityczny polski w Niemczech
zachęcam Cię z całego serca:
zechciej przyjąć na siebie oficjalnie obowiązki Prezesa Polaków na Białorusi,
zostań kandydatem i pozwól,
żeby Polacy wybrali godnego Polaka,
który będzie nimi przewodził,
a wiódł będzie Bóg.
Pozdrawiam Cie i błogosławię Twoją mądrą głowę,
którą z całej mocy przyciskam do serca mego.
Twój
Stefan Kosiewski

Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

Frankfurt nad Menem, 28.07.2005

http://emigrant.blox.pl/2005/07/28072005-an-Eugeniusz-SKROBOCKI-na-Bialorusi.html

skrobocki_chodkiewicz

   GRODNO

przecięte rzeką na pół
niczym rana
co rośnie wzwyż
pnie się aleją do gardła
jak panny do kościoła
na majowe pod krzyż
za mostem czołgi sowieckie
a w kościele Ty
i ludzi pod ścianami przebyt
do spowiedzi niewinni chcą iść
Matko Boska, pomiłuj
nad dobrymi ludźmi
przemów do czystego serca
żeby wiedzieli, że Twój syn
jest z nimi i tak samo cierpi
a ulice i podwórka miotłami
zamiata się tu splecionymi z żółtego żarnowca
i malują się płoty na Białorusi same
hen aż do Wołkowyska
jak okna malują się sercem
na czerwono na Górnym Śląsku

Stefan Kosiewski
Gienkowi Skrobockiemu
Frankfurt nad Menem, 28 września 2009

 

Zrzut ekranu 2019-04-04 16.15.56

 

The article analysis some aspects of non-official activities of the Union of the Poles in Belarus in the context of foreign policy of Poland. https://vk.com/photo467751157_456240817

PDF: O Narodzie Polskim na Bialorusi Dr Tadeusz Kruczkowski PDO657 Do odzydzania Jaroslawa Kaczynskiego FO PDO237 Zly film ZR von Stefan Kosiewski SSetKh Karta Polaka dla chazara ZECh 20190320 ME SOWA Uploaded by Stefan Kosiewski on Mar 20, 2019 https://vk.com/photo467751157_456240811PDO657_Screenshot_20190325_magazyn_europejski__34_zdjecia

https://www.academia.edu/38552318/Czas_najwyższy_kruczkowski_tekst._doc
http://by.blox.pl/2019/03/Dr-Tadeusz-Kruczkowski-NIEKTORE-ASPEKTY.html
http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Zly-film-o-Polakach-na-Bialorusi-PDO237-FO-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-A-jesli-nie-wyladujemy-to-co    Opublikowano 3 weeks ago, autor: sowa

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/03/dr-tadeusz-kruczkowski-grodno-state.html

 

Iwona Morawiecka Amicus w hołdzie Arkadiuszowi Gacparskiemu PDO506 Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo

Iwona Morawiecka Amicus w hołdzie Arkadiuszowi Gacparskiemu PDO506 Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo

 sowaatak
July 04, 2005 1:09 AM    Arkadiusz GACPARSKI    PONS GAULI magazyn europejski SOWA

—– Original Message —– From: Arkadiusz Gacparski To: SOWA Sent: Monday, July 04, 2005 1:09 AM Subject: sowa atakuje Witaj Panie Stefanie! Korzystałem ze http://g.blox.pl/2005/07/wpis.html

pic i veritas

magazyn europejski
Du hast etwas auf Sitwa żydowska w Polsce gepinnt.
Iwona Morawiecka Amicus w hołdzie Arkadiuszowi Gacparskiemu PDO506 Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo https://sowafrankfurt.wordpress.com/2005/07/ fakt.pl podpisał fotkę: Nowy premier z mamą Jadwigą (to ona go wychowywała) i żoną Iwoną – Mamy pytanie do fakt.pl: Czy Mat.M. ma jeszcze mamę, która go porodziła? https://www.pinterest.de/pin/452752568782921275/ in tribute for Arkadiusz Gacparski

8942318628
Iwona Morawiecka Amicus
Przeważająca działalność gospodarcza:
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
https://mapa.targeo.pl/8942318628/nip/firma
Wytworna 3, 02-654 Warszawa

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8YWqsj8MUPD

pierwsza dama

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8YWqsj8MUPD

Forma prawna: Działalność Gospodarcza
REGON: 020743139
NIP: 8942318628
NIP (stary format): 894-231-86-28
Data rozpoczęcia działalności: 2008-05-20 Wizytówka: Iwona Morawiecka Amicus
Pobierz za darmo aktualny odpis KRS
Dane zaktualizowane 2017-06-13.
Zgłoś do usunięcia https://youtu.be/-i0nzyTrnPk?t=287

Zdjęcie
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/hNtvmtKYHsV

magazyn europejskiDu hast etwas auf HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski gepinnt.

Rulewski przy pustej widowni w Senacie robi za debila w masce z Opery Pekińskiej chcąc załapać się na HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski  PDF:  https://de.scribd.com/document/355876292/oto-kalksztajn-opera-pekinska-ecce-homo-pdo506-z-listow-do-sw-kosciola-sw-na-fejsbuku-fo-von-stefan-kosiewski

https://www.pinterest.de/pin/452752568782906888/

macierewicz podskakuje

https://twitter.com/sowa/status/940816667453657088

Polecane wpisy

http://g.blox.pl/2017/12/Iwona-Morawiecka-Amicus-w-holdzie-Arkadiuszowi.html

HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski – na scenę wkracza bliźniacza siostra Agonia, Miller nie umie skończyć https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/12/putin-wyrazil-w-turcji-obawe-ze-przeniesienie-ambasady-usa-do-jerozolimy-mo…

Pages: 8 Reads: 32 Published about 5 hours ago

radio: https://gloria.tv/audio/oUHwLhgxzjFn4C1iziwTiijqT Jak gej z pedałem Pidgin_Art Kawczyński z Kaczyńskim 536 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Antoniego Kępińskiego Studia Slavica et Khazarica http://sowa.blog.quicksnake.pl/Trybunal-Ko…
Pages: 13 Reads: 63 Published 1 day ago
Morawiecki PDO535 radio: https://gloria.tv/audio/jAzEx8KYje2z47mzUSTSaSYoy Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego POLAKOM DO BUZI profesorowi o żydoskim nazwisku Karpowicz po matce z domu Miller von Stefan Kosi…
Pages: 10 Reads: 97 Published 3 days ago
– Ja trochę tę historię znam i lata 30. chuja, a nie wyciągnęły, expoze żyda i premiera http://ochaby.blox.pl/2017/12/8211-Ja-troche-te-historie-znam-i-lata-30-chuja-a.html radio: https://gloria.tv/media/eyhmqerBp3H Zatrzymaj aborcje w Sejmie – bliska przy…
Pages: 8 Reads: 28 Published 5 days ago
Geniusz kaczynskiego LAWERUJE z bilionami morawieckiego 20171207 posłuchaj specjalisty ekonomicznego http://ochaby.blox.pl/2017/12/syjonisci-maja-sobie-pomagac-nie-kciukami-ale.html Jarosław Kaczyński 7 grudnia 2013: W centrum nasz…
Pages: 4 Reads: 327 Published 6 days ago