Marek Borowski, bratanek Bermana, Kata Narodu Polskiego – Marszałkiem Sejmu tzw. Polski po Magdalence z nadania gen. Janiszewskiego, którego krył żyd i pedał Kaczyński z polecenia GRU

Marek Borowski, bratanek Bermana, Kata Narodu Polskiego – Marszałkiem Sejmu tzw. Polski po Magdalence z nadania gen. Janiszewskiego, którego krył żyd i pedał Kaczyński z polecenia GRU
Donat LUSK 31.03.2008

Czy to biuropo…@borowski.pl, bo mamy Przyjaciół i pomniki na Słowacji, które upamiętniają Martyrologię Narodów? Potrzebna jest pomoc oraz interwencja, a pan Marek Borowski przynależy do dwóch Komisji Sejmu RP.

Inni odbiorcy: biuropo…@borowski.pl, sz…@szcpv.org

poniedziałek, 31 marca 2008

Czy to biuropo…@borowski.pl, bo mamy Przyjaciół i pomniki na Słowacji, które upamiętniają Martyrologię Narodów?

—– Original Message —–

From: Marek Borowski

To: volny@o2.pl

Sent: Monday, March 31, 2008 10:55 AM

Subject: RE: sowa magazyn europejski Lech Mark Jaworski: Proszę o wstąpienie do grupy/ Black History Willie Lynch & The Making of a Slave

Dziękuję za przysłane informacje, następnych proszę jednak nie przysyłać.

  magazyn europejski

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/45787c4a68acbf94

za Poľské veľvyslanectvo pani Ivona Fronczek

 

  Czy to biuroposelskie@borowski.pl, bo mamy Przyjaciół i pomniki na Słowacji, które upamiętniają Martyrologię Narodów?

Pomniki  zbudowane zostały przez naszych Przyjaciół ze Związku Byłych Więźniów Politycznych w Czechosłowacji za ich prywatne pieniądze i wymagają konserwacji, a budynek w którym to stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Popradzie zmienił ostatnio właściciela i jest nim obywatel holenderski.

Potrzebna jest pomoc oraz interwencja, a pan Marek Borowski przynależy do dwóch Komisji Sejmu RP.

http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?157126

Marek Borowski
VI kadencja
Przynależność do komisji i podkomisji
Nazwa komisji/podkomisji Data powołania Data odwołania Funkcja Data powołania
na funkcję
Data odwołania
z funkcji
Komisja Łączności z Polakami za Granicą 15-11-2007 przewodniczący 22-11-2007
Komisja Spraw Zagranicznych 15-11-2007

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poselk6?OpenAgent&27

Marek Borowski

Wybrany dnia: 21-10-2007

 

 

 

KEŽMAROK

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov – Swiatowe Zrzeszenie Byłych Czechosłowackich Więźniów Politycznych – World Association of Former Czechoslovak Political Prisoners

niedziela,

Odhaleniu predchádzala exhumácia, prevoz a dôstojný kresťanský pohreb dvoch z vyše 400 obetí komunizmu usmrtených na hraniciach

Kežmarok. Pamätník usmrtených na hraniciach

01:59 | 8,49 MB

Użytkownik: kulturzentrum

Dňa 25.júna 2004 bol v Kežmarku na Historickom cintoríne slávnostne odhalený Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989. Odhaleniu predchádzala exhumácia, prevoz a dôstojný kresťanský pohreb dvoch z vyše 400 obetí komunizmu usmrtených na hraniciach.

15:16, kulturzentrum , Kežmarok
Link

poniedziałek, 02 lipca 2007

Slovenské média s výnimkou regionálnej TV Kežmarok a Podtatranských novín už tradične pietnu spomienku úspešne odignorovali.

Vedúci Kancelárie prezidenta SR v Košiciach Mgr. Oto Sabo

…Pán prezident si vysoko váži tých, ktorí na to všetko čo sa dialo nezabúdajú. Jednoducho dnes ako keby bola doba ako kedy sa zabúdalo na to čo sa dialo mnoho desiatok rokov. Preto je potrebné aby boli aj takí zanietení ľudia ako tu, tí ktorí organizujú tieto podujatia na akom som sa zúčastnil v Poprade alebo teraz tuná a vzdať im všetku úctu za to, že sú ochotní aj na úkor svojich problémov tieto pietne spomienky organizovať. Preto vás chcem všetkých poprosiť v mene prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča aby sme nikdy nezabudli na tú hroznú tabuľu, ktorá nám pripomína všetko to hrozné čo sa tuná dialo aby sme na to nezabudli a tak ako pán primátor povedal aby sme urobili všetko preto aby sa toto obdobie už nikdy k nám nevrátilo…

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov zorganizovalo pri príležitosti III. Výročia odhalenia pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 na historickom cintoríne v Kežmarku pietnu spomienku venovanú vyše 400 obetiam na bývalých československých hraniciach. V príhovoroch vystúpili primátor mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava, predseda SZČPV F. Bednár. Vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach Mgr. Oto Sabo a predseda Sekcie násilne odvlečených SZČPV Marián Dudinský. Podujatie moderovala členka SZČPV Elena Bačkorová. Na záver pietnej spomienky sa uskutočnila recepcia v Hotelovej akadémii Ota Brucknera v Kežmarku. Slovenské média s výnimkou regionálnej TV Kežmarok a Podtatranských novín už tradične pietnu spomienku úspešne odignorovali.

Marián Dudinský, Predseda Sekcie násilne odvlečených SZČPV a podpredseda SZČPV
http://www.szcpv.org\07\kezmarok07.html

09:03, kulturzentrum , Kežmarok
Link

http://kezmarok.blox.pl

 

 

—– Original Message —–

From: Marek Borowski

To: vo…@o2.pl

Sent: Monday, March 31, 2008 10:55 AM

Subject: RE: sowa magazyn europejski Lech Mark Jaworski: Proszę o wstąpienie do grupy/ Black History Willie Lynch & The Making of a Slave

Dziękuję za przysłane informacje, następnych proszę jednak nie przysyłać.