Czy jest Pani może córką Macieja Kozłowskiego TW „Witold”? ZECh von Stefan Kosiewski FO110 Generalkonsulin Kozlowska

Stefan Kosiewski: ZECh Fascynacja obłędem, fragment 110: czy jest Pani może córką Macieja Kozłowskiego, TW „Witold”?

audio: https://gloria.tv/post/JDwzahQB38Qo4xE6VUemfr1NR

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/z-brabancji-do-belgii-jak-maslo-czeladzkie-do-czeladzi-z-listy-27-pandemia-psychozy-fo-von-stefan-k/

12/7/2012 http://oswiata.weebly.com/blog/fo110

Prezes Stefan Kosiewski, Konsul Genaralna RP w Kolonii Jolanta Róża Kozłowska

Stefan Kosiewski: Zarys Estetyki Chazarów FO110

Frankfurt nad Menem, 7 grudnia 2012 r. Szanowna Pani Konsul, czy jest może Pani Konsul córką Macieja Kozłowskiego, TW “Witold”, kłamcy lustracyjnego, żydowskiego bojowca podczas marcowych zamieszek syjonistycznych w 1968 r., zaś od 1969 kapusia Służby Bezpieczeństwa, który robił m.in. za katolika i członka redakcji “Tygodnika Powszechnego” w Krakowie, infiltrował Solidarność Małopolską, a w latach 1986-1988 przebywał ”na stypendiach w Stanach Zjednoczonych”, żeby po Magdalence i tzw. okrągłym stole robić za Wiceministra Spraw Zagranicznych a potem jeszcze za ambasadora RP w Izraelu?  Czy też jest to tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w całej tzw. budżetówce RP? Czy wiadomo Pani, że 30 lat temu Służba Bezpieczeństwa wymusiła m.in. na mnie opuszczenie Ojczyzny z paszportem upoważniającym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL (bez prawa powrotu);  w stanie wojennym byłem jeszcze w Polsce dziennikarzem, pracownikiem  Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności i nie potrafiłem sobie wytłumaczyć później w obozie azylanckim w Schwalbach, jakim to cudem Jerzy Buzek, który nie był ani pracownikiem Solidarności, ani nie płacił składek w żadnej niemieckiej ubezpieczalni, mógł dostać w Katowicach na Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej paszport upoważniający go do wyjazdu z córką na darmowe leczenie w Niemczech i do powrotu do Polski, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby Wydział Paszportowy nie zainteresowało to, kto i za co Buzkowi płaci przy okazji tej wycieczki do Niemiec. Potem dowiedziałem się, że agent Służby Bezpieczeństwa  o pseudonimie TW “Karol” (i innych używanych) odmówił dokonania lustracji nieskromnej swej  osoby w Instytucie Pamięci Narodowej Komisji badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, bowiem po okresie robienia za premiera w Polsce podejmował szereg decyzji korzystnych także dla RFN jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Pisany przeze mnie obecnie Zarys estetyki Chazarów ubogacamy w tym miejscu uwagą, iż antypolska współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa wykonywana przez kapusia Buzka, kapusia Kozłowskiego i wiele milionów takich samych jak oni złoczyńców, oprócz wymiernych korzyści finansowych mogła im dawać także i coś takiego jak poczucie sensu życia, lecz jeśli jeden z drugim od wielu lat ukrywa wciąż przed ludźmi swoją twarz dwulicowca, wolałby przemilczeć własną przeszłość, haniebną obiektywnie z etycznego punktu widzenia, to czyni wszystko w tym celu zapewne też dlatego, że we wszystkich kulturach na całym Bożym świecie tajna współpraca obywatela z dyktatorem takim, jakim był żydokomunista Jaruzelski, oprócz etycznej podlega także ocenie estetycznej, albowiem zarówno pitagorejczycy jak i Platon nie oddzielali piękna estetycznego od moralnego. Stąd mówimy dzisiaj w kręgu cywilizacji i kultury europejskiej o pięknym zachowaniu młodych ludzi ze skupieniem i szacunkiem odnoszących się do moralizatorskich uwag osób starszych, a nie tylko o pięknym zachowaniu kawalerów ustępujących cudzym dziadkom miejsca na Titanicu. Także piszący po grecku żyd Józef (prawdziwie nazywany po żydowsku:  ben Mathitjahu ha Kohen) najpierw zdradził swoich i stał się doradcą rzymskich wojsk oblegających Jeruzalem w 70 r. po narodzeniu się Chrystusa a w nagrodę za zdradę własnego narodu żydowskiego dostał obywatelstwo Rzymu i nazwisko Titus Flavius Josephus razem z przepiękną willą w stolicy i stałą pensją rządową, a dopiero później oddał się pracy pisarskiej i m.in. stworzył piękną legendę o samobójczym umieraniu – z ręki dziesięciu wybranych żydów do zabijania swoich – całej reszty żydowskich obrońców twierdzy (Massada) w 73 r. po Chrystusie. Dlatego musiało nas ostatnio boleśnie zasmucić a przy tym zadziwić w debiutanckim liście adwentowym nowego Arcybiskupa Diecezji Łódzkiej bałamutne i niezgodne z Prawdą stwierdzenie “…głęboko wierzymy, że to oczekiwanie Izraelitów zakończyło się z chwilą narodzin Jezusa Chrystusa…”.     Nie wchodząc zatem w rozważania talmudyczne na temat tego, czy biskup ma rację bredząc o tym, że żydy przestały z chwilą narodzin Jezusa Chrystusa czekać na całym świecie na nadejście Mesjasza, możemy z pewnością powiedzieć, że nie jest to piękne ze strony biskupa rzymskokatolickiego, profesora teologii, ażeby w liście pasterskim do młodych Polaków i Katolików Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego oraz innych, pobliskich  okolic zwracać się w języku odległym od pojęcia piękna i dostrzegać tylko problem zakłamania innych ludzi, wyłączając spośród tegoż zakłamania kler katolicki i przedstawicieli Episkopatu Polski obecnych chociażby przy obżydliwej zmowie z Kiszczakiem w Magdalence, owocującej w tragiczne dla Narodu Polskiego skutki tejże szatańskiej zmowy, układu wtajemniczonych stron oraz osób związanych diabelskim cyrografem, takich jak np. Wałęsa i bracia Kaczyńscy ale i trzej księża obecni w Magdalence z woli jp2 i kardynała Glempa, mianowani wkrótce za to biskupami, gdyż młodzi Polacy w Polsce XXI w., do których biskup nie wymieniony tu z nazwiska nieodpowiedzialnie mówi językiem niewykształconego, mitycznego  Poleszczuka, legitymują się przecież , jak żaden inny Naród nie tylko w Unii Europejskiej ale i na całym Bożym świecie,  w 40 procentach dyplomem ukończenia wyższej uczelni. (23.) Sum sum corda i podnośmy poziom naszych wypowiedzi publicznych, albowiem do głupich nie mówimy z ambon i z katedr, lecz do grzesznych i zniewolonych. Dla Narodu Polskiego kapusie żydowskiego pochodzenia, którzy donosili dla korzyści materialnych w żydokomunistycznym PRL-u na swoich bliźnich, ażeby  lepiej żyć kosztem Polaków i zajmować państwowe stanowiska, nie są piękni.  Piękna jest natomiast, nie tylko dla żydów i Polaków,  legenda o heroicznej śmierci  żydowskich obrońców Massady, przypisana im przez Flaviusza post mortem na wzór greckiego rozumienia piękna przez Homera.  Nie zapominajmy przy okazji dokonanego przed chwilą wartościowania, że Titus Flavius Jozephus pisał dla rzymskiego czytelnika rozkochanego w klasycznych wzorach estetyki Greków.

W grudniu 2012 r. mija 20 lat od założycielskiego zebrania, w pomieszczeniach parafii rzymskokatolickiej, Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OSWIATA we Frankfurcie nad Menem i w świetle powyższych wyjaśnień nie byłoby zaprawdę piękne, gdyby z tego powodu jakiś  żydokomunistyczny zboczeniec z uczciwej drogi wpadł jeszcze na pomysł składania fałszywych gratulacji z okazji tegoż jubileuszu narodowego aktywnym społecznie na emigracji politycznej w Niemczech członkom Narodu Polskiego. W zał. przesyłam fotkę, na której nie pięknie, lecz chyba ładnie z Panią Konsul wyszedłem przed paru laty, w przerwie koncertu Chopinowskiego w Oberursel, kiedy to pogratulowałem Pani w kawalerski zaiste sposób objęcia nowego stanowiska; przy okazji z przykrością zauważam, że od tamtego czasu nie wykazała niestety Pani Konsul żadnego zainteresowania ofertą pomocy środowiska Polków w Niemczech przy oczyszczaniu stajni Augiasza, tj.  salonów ambasady RP nie z pięknych, lecz zaiste bżydkich śmieci pozostawionych nie tylko w okręgu konsularnym Kolonii przez tajne służby żydokomunistycznego PRL-u. Z poważaniem Stefan Kosiewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OSWIATA we Frankfurcie nad Menem Z Panem Bogiem 


Stefan Kosiewski otwiera 1993 r. Szkołę Języka Polskiego i Kultury Polskiej w kościele PMK we Frankfurcie nad Menem
https://www.academia.edu/8077541/
https://independent.academia.edu/StefanKosiewski
Stefan Kosiewski skosiewski@gmail.com 26 sty 2021, 18:41 (14 godzin temu)

Szanowni Państwo,
w pierwszych słowach Waszego listu czytamy: „pozyskaliśmy Państwa adres od miasta Frankfurtu w celu prowadzenia reklamy wyborczej i piszemy do Państwa, żeby zwrócić uwagę na szczególną szansę Polonii we Frankfurcie”.
Natomiast na https://www.facebook.com/DajZnakFrankfurt czytamy, iż są Państwo „organizacją polityczną”.

Cieszymy się, że miasto Frankfurt nad Menem wskazało Państwu prywatny adres działającego od 1992 roku na rzecz Polaków żyjących w Niemczech przewodniczącego stowarzyszenia Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.
Chętnie pomożemy Państwu w prowadzeniu reklamy wyborczej na łamach Magazynu Europejskiego SOWA, na warunkach do ustalenia.

Z poważaniem i Szczęść Boże!
Stefan Kosiewski, Vorsitzender Polnisches Kulturzentrum e.V.

OSWIATA
Postfach 800626 65906 Frankfurt

http://oswiata.weebly.com/blog/category/frankfurt/3

Od: Stefan Kosiewski <skosiewski@gmail.com>
Date: wt., 26 sty 2021 o 18:41
Subject: Barbara Lange, Dariusz Kalinowski DAJ ZNAK Frankfurt, 24 stycznia 2021
To: <mapka@dajznak.blog>, <kontakt@dajznak.blog>, <sowa.magazyn@yandex.com>

https://mix.com/sowa/posts

Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski@gmail.com>
Wysłano: środa, 27 stycznia 2021 18:51
Do: ‚Barbara Lange Daj Znak’ <blange@dajznak.blog>; briefwahl@stadt-frankfurt.de; info@rak-ffm.de
DW: sowa.magazyn@yandex.com; kontakt@dajznak.blog; mapka@dajznak.blog; briefwahl@stadt-frankfurt.de; info.kav@stadt-frankfurt.de
Temat: Nie udzieliła Pani jednak rzeczowej odpowiedzi na nasze Pismo z 26 sty 2021, 18:41 (22 godziny temu), w zał. zeskanowane w całości na dowód naszych dobrych intencji. ODP: Informacje odnośnie wyborów

Szanowna Pani Adwokat Lange, główna kandydatka do Rady Miasta,

nie umniejszając tzw. walorów estetycznych (vide: w zał. Collage von Jan Matejko) chciałoby się zapytać, czy nie nazywała się Pani może wcześniej Abramska z domu, jak ciepła wdowa po skremowanym Adamowiczu, europosłanka oskarżona przez Prokuraturę we Wrocławiu o ukrywanie działalności gospodarczej i zatajanie dochodów z najmu https://www.rp.pl/Prawo-karne/310289904-Europoslanka-Magdalena-Adamowicz-na-celowniku-fiskusa-i-prokuratury.html), ponieważ kropla w kroplę, jak to się mówi sądząc po mijaniu się z obiektywną rzeczywistością, jednej i drugiej.

Powiem wprost, nie owijając w bawełnę elokwencji jurysty, jako Mgr filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską/ Uniwersytet in Katowice: Nie podoba mi się arogancja, z jaką zwróciła się Pani w przesyłce:  środa, 27 stycznia 2021 17:08 wysłanej nachalnie (tj. powtórnie, po liście z datą 24 stycznia 2021 r. ) z mataczeniem zawartym w pokrętnych informacjach Pani odnośnie wyborów.

A mianowicie, zwróciła się Pani do mnie osobiście ze słowami: „pozyskaliśmy Państwa adres od miasta Frankfurtu w celu prowadzenia reklamy wyborczej i piszemy do Państwa, żeby zwrócić uwagę na szczególną szansę Polonii we Frankfurcie”.

Odpowiedziałem natychmiast prawie na Pani propozycję: „Chętnie pomożemy Państwu w prowadzeniu reklamy wyborczej na łamach Magazynu Europejskiego SOWA, na warunkach do ustalenia”.

Nie udzieliła Pani jednak rzeczowej odpowiedzi na nasze Pismo z 26 sty 2021, 18:41 (22 godziny temu), w zał. zeskanowane w całości na dowód naszych dobrych intencji.  

Może Pani, rzecz jasna dla swojej tylko uciechy, udawać permanentnie głupią (por. „Tylko mądra się wygłupia, głupia jest po prostu głupia” Fraszka von Jan Izydor Sztaudynger), niczym eurodeputowana Adamowicz, która jeszcze nie została skonfrontowana przez Prokuraturę w PL ze zarzutem współuczestnictwa we wielomilionowych zyskach (26 mln PLN), osiągniętych na polu geszeftów: Gdańsk-Lipsk w „Dialogintiative” żydostwa miejscowego ze wschodnioniemieckim, tj. w mafijnym przekręcie, do którego doszło po kryminalnym wydelegowaniu się Adamowicza do zasiadania w Radzie Nadzorczej w Lipsku.

Droga Pani ma jeszcze okazję zrezygnowania z kandydowania z listy ugrupowania zainicjowanego przez nieszczęsnego konsula RP, Jakuba Wawrzyniaka, który dopuścił się tym samym ewidentnie czynów bezprawnych na terenie RFN. Ma Pani także możliwość dobrowolnego zrezygnowania z wykonywania zawodu adwokata we Frankfurcie nad Menem; w tym celu służy link poniżej.

Jeżeli nie skorzysta Pani z żadnej ze wskazanych możliwości i nie odniesie się niezwłocznie w sposób uczciwy a przede wszystkim merytoryczny do postawianych Pani pytań, zmuszeni będziemy do odmówienia Szanownej Pani (w Pismach do Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main oraz do Biura Wyborów), kwalifikacji moralnych do jednego i drugiego w życiu publicznym zorganizowanej grupy traktatowej Polaków w Niemczech (po Myśli postanowień Traktatu o przyjaźni między RFN a RP z 17 czerwca 1991 r.)

Z Poważaniem oddaję do publikacji w interesie publicznym i w zgodzie z postanowieniami Traktatu z 17. Juni 1991

Stefan Kosiewski, Journalist, Magister der polnischen Philologie https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/

Verzicht

https://www.rak-ffm.de/zulassung/verzicht/

Der Verzicht auf die Rechte aus der Zulassung zur Anwaltschaft ist jederzeit möglich. Die Erklärung muss eigenhändig unterschrieben werden und schriftlich der Rechtsanwaltskammer zugehen. Gleichzeitig sollte der Rechtsmittelverzicht erklärt werden. Anschließend wird die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 BRAO durch Verfügung des Präsidenten widerrufen. Mit Bestandskraft des Widerrufs der Zulassung erlischt die Mitgliedschaft bei der Rechtsanwaltskammer und die Beitragspflicht endet.

Dokumente Verzichtserklärung

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main

Bockenheimer Anlage 36 60322 Frankfurt am Main

Tel.: 069/170098-01 Fax: 069/170098-50 E-Mail: info@rak-ffm.de

https://www.pinterest.de/pin/739082988846281562
audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/z-brabancji-do-belgii-jak-maslo-czeladzkie-do-czeladzi-z-listy-27-pandemia-psychozy-fo-von-stefan-k/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/Z-Brabancji-do-Belgii-jak-Maslo-Czeladzkie-do-Czeladzi-z-listy-27-PANDEMIA-PSYCHOZY-FO-von-Stefan-Kosiewski-CB25-SSetKh-ZECh-Dialoginitiative-ZR-2Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s