23:20, kultur , Piekło
Link
2015 Dec 20

 udostępnił link.

1 godz. ·

 

Muzeum Piaśnicy w miejscu, którym podejmowano decyzję o mordzie

Będą tu organizowane wystawy i koncerty, prowadzone badania naukowe poświęcone egzekucjom w Lasach Piaśnickich. Siedzibą Muzeum Piaśnica będzie…
radiogdansk.pl
 Radio:

  Gottfryd z Cappenbergu nie był kanonizowany, a mimo to jest najprawdziwszym świętym rzymskokatolickim. Tak samo nie wymagają formalnego uznania za świętych Polacy i Katolicy, oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, innych służb państwowych II Rzeczypospolitej, którzy zginęli z wiarą w świętych obcowanie, z obrazem Boga oraz Ojczyzny przed oczyma, pomordowani przez NKWD strzałami z pistoletu w tył głowy…. http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Niekanonizowani-swieci-FO-von-Stefan-Kosiewski-98-sw-Gottfryd-sw-Polscy-Zamordowani-przez-NKWDhttp://noise.shoudio.com/widget/index.html?s=18944

Przed chwilą

Panie Ministrze, gratuluję decyzji o powołaniu Muzeum Piaśnicy. Z Szacunkiem Stefan Kosiewski; bratem mojej śp. Mamy był Nr.104701 – Stutthof, Konzentrazionslager – Jan Kobus, politisch – Polska Stefan Kosiewski * Polnisches Kulturzentrum e.V. * Postfach 800 626 – 65906 Frankfurt

Kongress „Freude am Glauben” vom 22. bis 24. April 2016

11/7/2015

Niebo – Piekło

pamięci rozstrzelanym przez hitlerowców 6.04.1940 r. mieszkańcom wsi: Studencka Wola, Piekło, Niebo i Sielpia – rodacy

poniedziałek, 21 grudnia 2015
Czy tylko 8 ubeckich agentów robi w Polsce za sędziów, bo wiszą ćwierć wieku na hakach żydoskiej sitwy Kiszczaka?

 Stefan Kosiewski udostępnił link.

17 grudnia o 14:08 ·
Osiem osób wymienionych w ujawnionym katalogu IPN zostało zarejestrowanych przez tajne służby PRL jako współpracownicy. To czterech sędziów NSA, dwóch…
tvn24.pl

Stefan Kosiewski
288 obserwatorów|618 846 wyświetleń
 …Dane o osobach z gremiów sądowych, co do których są zapisy służb PRL: Sąd Najwyższy Sędzia Edward Matwijów był zarejestrowany we wrześniu 1976 r. przez SB w Gdańsku pod kryptonimem „Marynarz” w kategorii lokal kontaktowy, czyli jako osoba wynajmująca swój lokal na potrzeby służb. Wyeliminowany z ewidencji operacyjnej z powodu „braku dalszych możliwości operacyjnych” – w 1977 r. materiały złożono w archiwum, lecz nie zostały odnalezione. Prezes Izby Cywilnej SN Tadeusz Ereciński był w 1972 r. „opracowywany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika” i jako taki zarejestrowany przez SB. Prezes Izby Wojskowej SN Janusz Godyń przyznał się w 2003 r. do służby w organach bezpieczeństwa PRL jako oficer śledczy Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1972 r. Sędzia Wiesław Błuś był w 1979 r. zarejestrowany przez wywiad cywilny jako kandydat na kontakt operacyjny. Według akt odmówił wszelkich kontaktów z MSW. Trybunał Konstytucyjny Sędzia Marian Grzybowski był zarejestrowany w czerwcu 1970 r. przez służby wojskowe. Był też rejestrowany w 1988 r. przez wywiad cywilny, a 19 czerwca 1989 r. przerejestrowany jako kontakt operacyjny ps. „Krakatau”. Sędzia Adam Jamróz był zarejestrowany w październiku 1977 r. przez wywiad cywilny w Katowicach. W ewidencji figuruje od grudnia 1977 r. jako kontakt operacyjny „Lardo”. W 1981 r. materiały przekazano do archiwum. Sędzia Zbigniew Cieślak był od czerwca 1979 r. zabezpieczony przez Zarząd II Sztabu Generalnego. W czerwcu 1988 r. został zaś zabezpieczony przez zarząd WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Sędzia Teresa Liszcz brała udział jako ekspert w I Krajowym Zjeździe Delegatów „Solidarności” w 1981 r. 19 grudnia 1981 r. przeprowadzono z nią „rozmowę ostrzegawczą”, podczas której podpisała oświadczenie o „zaniechaniu szkodliwej działalności i przestrzeganiu porządku prawnego”. Potem prowadzono z nią „rozmowy ostrzegawcze”. Sędzia Mirosław Wyrzykowski był „pracownikiem kontraktowym” Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie w latach 1977-1979. Jego akta pochodzą z kartoteki osobowej byłych funkcjonariuszy. Sędzia Ewa Łętowska w listopadzie 1987 r. była rejestrowana przez departament III MSW jako zabezpieczenie. Trybunał Stanu Jacek Majchrowski był zarejestrowany w lutym 1975 r. przez wywiad PRL. Był zabezpieczony „do wszystkich państw kapitalistycznych oraz Albanii, Chin i Jugosławii”. Lech Adamczyk został w 1984 r. zarejestrowany przez kierownictwo Wojskowej Służby Wewnętrznej, co IPN ocenił jako „prawdopodobną rejestrację kadrową”. Kazimierz Barczyk był w 1987 r. zarejestrowany przez SB z Krakowa jako kandydat na tajnego współpracownika. We wrześniu 1989 r. materiały wybrakowano. Sylweriusz Królak był rejestrowany w czerwcu 1987 r. przez Zarząd II Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojska. Naczelny Sąd Administracyjny Wiceprezes NSA Andrzej Kisielewicz był w 1985 r. zarejestrowany przez SB w Rzeszowie jako kontakt operacyjny. Zdjęty z ewidencji w styczniu 1990 r., materiały zniszczono. Sędzia Jerzy Rypina został w październiku 1968 r. zarejestrowany przez SB w Lublinie jako kandydat na tajnego współpracownika „R. J”. W 1969 r. nastąpiła zmiana kategorii na tajnego współpracownika o pseudonimie „Bosman”. W lutym 1976 r. został wyrejestrowany. Materiały wybrakowano w styczniu 1990 r. Sędzia Jan Grabowski w maju 1973 r. został zarejestrowany przez SB w Katowicach jako kandydat na tajnego współpracownika, a w sierpniu jako TW pseudonim „Wisz”. Wyrejestrowany w styczniu 1975 r. ze względu na wstąpienie do PZPR. O sędzim Bogusławie Gruszczyńskim zachowała się w IPN prośba o wyrejestrowanie, z powodu braku materiałów operacyjnych na niego, z ewidencji archiwum MSW. Był zarejestrowany w grudniu 1987 r. w kategorii konsultant. 
8 sędziów zarejestrowanych jako współpracownicy służb
TVN24
Osiem osób wymienionych w ujawnionym katalogu IPN zostało zarejestrowanych przez tajne służby PRL jako współpracownicy. To czterech sędziów NSA, dwóch – Trybunału Konstytucyjnego i po jednym – Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. – Jest nie najgorzej, nie zdenerwowałem się – komentuje I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki.   https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/Er7JLY1yNcr
poniedziałek, 04 czerwca 2007

Sielpia – Anielin, 3–6 czerwca 2007 r. Rajd i konkurs wiedzy historycznej «Hubalczycy»

 (…) Pierwszego dnia (4 czerwca 2007 r.) młodzież wyrusza na wyznaczoną trasę (ok. 20 km) w okolicach jeziora Sielpia. Uczestnicy wykonują zadania na trasie i zbierają relacje na temat wojny obronnej 1939 roku. Po powrocie odbędzie się spotkanie z byłym pracownikiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz doskonalenie umiejętności pracy z dokumentami historycznymi. Na zakończenie dnia – wieczór filmowy oraz ognisko i nieodzowna w takich okolicznościach kiełbaska.

Drugiego dnia (5 czerwca 2007 r.) wyjazd autokarami z Sielpi w okolice wsi Szałas. Następnie marszobiegi na trasie: Szałas – Rogowy Słup – Cisownik – Hucisko (ok. 25 km). Celem rekonesansu jest dotarcie do wyznaczonych miejsc i zebranie relacji od okolicznej ludności na temat działalności oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W godzinach wieczornych każdy z zespołów przedstawia wybraną i opracowaną relację z września 1939 r. oraz działalności żołnierzy Wydzielonego Oddziału WP. Później przewidziany jest panel dyskusyjny „Mit mjr. «Hubala»” i pokaz filmu dokumentalnego. Naszą dyskusję będzie podgrzewać ognisko, a każdy z uczestników będzie mógł skosztować kiełbaski.
 
W trakcie marszobiegu każdą grupę czeka test z wiedzy historycznej (wojna obronna 1939 r., dzieje partyzantki wrześniowej i powrześniowej oraz geneza Polskiego Państwa Podziemnego).

Trzeciego dnia (6 czerwca 2007 r.) wyjazd autokarów ze stanicy ZHP w Sielpi. Celem wycieczki jest Inowłódz, następnie przejazd do Spały, wreszcie Anielin, gdzie ogłoszone zostaną wyniki rywalizacji, a najlepsze grupy otrzymają nagrody i wyróżnienia.

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/5185/

From: Polnisches Kulturzentrum

Sent: Monday, June 04, 2007 11:04 PM
Subject: Sielpia – Anielin, 3–6 czerwca 2007 r. Rajd i konkurs wiedzy historycznej „«Hubalczycy» – ostatni zolnierze wrzesnia 1939 roku”

do Premiera RP Pana Kazimierza Marcinkiewicza; Frankfurt, 9.11.2005 r.

 Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Polen nach 1939 – zbrodnie Wehrmachtu na narodzie polskim – Panie Premierze, NIEBO – PIEKŁO

Genocide – 48. Mittwoch, 09.11.2005

Polnisches Kulturzentrum e.V.
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Pan Premier Kazimierz Marcinkiewicz,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Frankfurt, 9 listopada 2005 r.
Szanowny Panie Premierze,
prosze przyjąć najlepsze życzenia sukcesów w pracy dla Polski, które składam Panu Premierowi w imieniu swoim i Polaków żyjących w Niemczech.

W traktacie zawartym 17.6.1991 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec przypisano nam funkcję pomostu między obydwoma krajami i narodami.

Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce i na narodzie polskim należą do wydarzeń, o których mowa w Art. 28. traktatu.

W miejscu zbrodni dokonanej 6 kwietnia 1940 roku na Polakach, mieszkańcach wsi: Niebo, Piekło, Sielpia i Stadnicka Wola pragniemy postawić znak porozumienia i pojednania między naszymi narodami. Wielofunkcyjna stanica, międzynarodowy dom spotkań młodzieży, kaplica i skomputeryzowana izba pamięci mają być znakiem pojednania.

Prosimy Pana Premiera o pomoc dla naszej inicjatywy.
Z szacunkiem.
Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury
we Frankfurcie nad Menem

Aleksander Świeykowski
 Aleksander Świeykowski Jak nas zapewniał ambasador Byrt, właśnie paryska placówka jest najładniejszą ambasadą ze wszystkich jakie posiadamy w świcie.1 lipca o 19:44
Malgorzata Markowska
 Malgorzata Markowska Oceywiscie Hotel Monaco !XVIII woek 1 lipca o 19:45
Malgorzata Markowska
 Malgorzata Markowska Pan Ambasador ma racke w tym wzgledzie niewatpliwa! tak to najpiekniejsza rezydencja Ambasadora Polskiego na swiecie!1 lipca o 21:23

Stefan KosiewskiStefan Kosiewski @Malgorzata Markowska – czy ten ambasador Byrt kupił może za swoje prywatne pieniądze tę piękną ambasadę, czy tylko ten były agent wywiadu PRL przesunięty został na tę placówkę, bo zamieszany był w aferę żydokomuny dot. budowy wirtualnej ambasady w Berlinie (Rzeczpospolita informowała)?

http://zgoda.blox.pl/…/agent-wywiadu-PRL-byly-Ambasador… Kryminalnym aspektem przebywanie Andrzeja Byrta na posadzie dyplomatycznej w Niemczech była afera z umową na budowę tzw. wirtualnej ambasady (Rzeczpospolita donosiła), zgodnie z którą to umową, niemieckie firmy miały kasować także wtedy, kiedy nie miały nic budować.

Po ujawnieniu tej kryminalnej afery z podpisaniem przez Byrta umowy, która miała kosztować wielokrotnie więcej, niż roczny budżet całego MSZ, Byrtowi skończyła się kadencja i zastąpił go na posadzie ambasadora Jerzy Kranz.

Aby uchronić Byrta przed wezwaniem do prokuratury Aleksander Kwaśniewski najpierw mianowała Byrta ministrem w Kancelarii Prezydenta RP, a potem odwołał Kranza po kilku miesiącach urzędowania i mianował na jego miejsce z powrotem Byrta.

Prezydent Kaczyński nie mianował jeszcze Byrta ministrem, ani ambasadorem ale i Rzeczpospolita nic nie donosi na temat afery na budowie wirtualnej ambasady.

Tymczasem jednemu z kolegów Kwaśniewskiego już się u.rało, i nie został Siwiec oskarżony o zbrodniczą grabież mienia państwowego (realny hotel Juventuru we Wrocławiu), więc Byrt Andrzej czeka sobie też spokojnie na przedawnienie, bo ma do tego prawem cadyka prawo.

Stan David Ligoń
niedziela, 11 lutego 2007,

zgoda.blox.pl1 min
https://i2.wp.com/himmel.blox.pl/resource/pies6.jpg

pamięci rozstrzelanym przez hitlerowców 6.04.1940 r. mieszkańcom wsi: Studencka Wola, Piekło, Niebo i Sielpia – Polacy

23:32, kultur , Niebo
Link

http://sowa2.quicksnake.net/job/Czy-byly-agent-wywiadu-PRL-w-panstwach-NATO-na-Zachodzie-Europy-ambasador-Byrt-kupil-moze-za-swoje-prywatne-pieniadze-te-piekna-ambasade-w-Paryzu

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s