OPOZYCJA POZAPARLAMENTARNA Jerzy Kowalski PIHP Gdansk PDO657 Tratwa Meduzy TIMAJOS FUCK THE LGBT PDO436 ETY… by Stefan Kosiewski on Scribd

https://pl.scribd.com/embeds/404343722/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-FPooCA0gp6aAtklbiowu&show_recommendations=true

 26 November 2012 Category: Chazaria, Fascynacja obłędem, Zniweczona rzeczywistość

Timajos, Brzozów 20121126 Wstęp do Zarysu estetyki Chazarów. Stefan Kosiewski: Yes-Poland. FO107  dans Chazaria ortyl-300x211In den Jahren 1994 bis 1999 war er Stadtrat von Przemyśl. Von 1999 bis 2001 war er stellvertretender Woiwode der Woiwodschaft Podkarpackie (Karpatenvorland) Urodziłem się 9 sierpnia w Przemyślu. W latach 1974-1978 studiowałem historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 r. ukończyłem Policealne Studium Ogrodnicze.  http://www.marekkuchcinski.pl/bez-kategorii/biografia/

 …Uzasadnienie dla najwyższego miejsca Anima Mundi filozof i matematyk wybitny zdaniem Sokratesa, oddaje w określeniu jej ukształtowania oraz stykaniu się z przedmiotami przez to “…całym swoim bytem, gdy się porusza, do jakiej substancji jest ona podobna, a od jakiej różna. A szczególnie pokazuje, przez stosunek do czego, kiedy i jak rzeczy zrodzone istnieją i doznają wpływu jedne od drugich i ze strony rzeczy zawsze niezmiennych” (tamże).

ortyl-kuchcinski-300x203 Albert Ciesielski dans Fascynacja obłędemBrzozowski Dom Kultury to nie tylko aktywność ludzi muzykujących, z którymi Pan Dyrektor współpracuje ale i występy teatrów amatorskich a także Galeria Na Strychu prezentująca malarstwo i fotografię, czyli dowody rozumowania prawdziwego i niezmiennego, jak tytułowy bohater dialogu Platona określa rozumowanie odbywające się “…bez szmeru i echa we wnętrzu tego, co porusza samo siebie (…) i przekazuje całej Duszy wiadomości o rzeczach zmysłowych; w ten sposób mogą się także tworzyć w niej mniemania solidne i prawdziwe. A gdy rozumowanie dotyczy tego, co jest przedmiotem myśli, w chwili, w której koło Tego Samego obraca się pomyślnie i objawia duszy ten przedmiot, wtedy z konieczności powstaje poznanie rozumowe i wiedza. Gdy ktoś będzie twierdził, że to, w czym powstają te dwa różne poznania, jest różne od duszy, powie wszystko prócz prawdy” – kończy Platon część dialogu nauczającą o Elementach pierwotnych i Duszy świata.

http://sowa.podomatic.com/entry/2012-11-26T21_07_16-08_00

Powyższe przytoczenie, przydługie zapewne dla oczu i uszu nawykłych już na całym Bożym świecie od paru lat do klikania tylko na twitterze za jednym razem dwóch słów: “To lubię!/ I like” na sam już tylko widok wyrazów pojedynczych: żydokomuna, Israel, Obama, Sikorski, Komorowski, Tusk, czy też kaczor; do pospiesznego reagowania przez jestestwo młodsze biorące się za kierowanie starszym, bez przeczytania i zrozumienia przekazu, bez sięgnięcia do źródeł, ad fontes, dłonią jak wodę do picia czerpali dłonią ludzie, którzy mieli zostać potem wybrani na oddzielenie od chłepczących, dokonane zostało w tym miejscu, aby móc zapytać: Któż będzie twierdził, że Jezus w Betsaidzie nie posłużył się śliną dla przywrócenia wzroku niewidzącemu (Mk 8, 22.25)?

A czy Betsaida w dziele Stwórcy lepsza w czymkolwiek od Brzozowa i Frankfurtu z Czeladzią, w której moja śp. Mama śliną wyjmuje wciąż paproch z mojego oka, ażeby ustąpił ból kłujący i żeby dziecko przejrzało? Czyż nie uleczył głuchoniemego tak samo śliną? (Mk 7, 33). W Pergamonie, Aleksandrii i w Kordobie Hebrajczyk przenosi co do joty, jak w Babilonii wcześniej, z jednego języka na drugi pismo.

Albert Ciesi... Albert Ciesielski 0:13 6 lat temu

Szczawnica jest miasteczkiem leżącym po drodze z Niemiec do Brzozowa a wspomina ją w napisanej przez siebie, bibliofilsko wydrukowanej, własnoręcznie oprawionej i wydanej zaledwie w 20 egzemplarzach, miłośnik słowa oraz introligator wyuczony na kursach Uniwersytetu Ludowego (Volkshochschule) w ramach kształcenia ustawicznego dorosłych, mistrz wiązania książek, Niemiec o polskim nazwisku, którego miałem niekłamaną przyjemność poznać goszcząc 22 kwietnia 2007 r. w jego mieszkaniu w Bad Soden nieopodal Frankfurtu rok po tym, jak on odwiedził ponownie Szczawnicę po 63 latach – Albert Ciesielski noszący nazwisko, które przed wiekami przyjął jego przodek, który w innym miejscu Polski postawił własnymi rękoma drewniany kościół, albowiem był cieślą tak samo, jak św. Józef.

ciesielsi_katkuje_400x400 Brzozów dans Zniweczona rzeczywistość

Albert przebywał po raz pierwszy w Szczawnicy od kwietnia do listopada 1943 r., ewakuowany jako kilkunastoletni chłopiec z Wilhemshaven, dla ochrony przed bombardowaniami angielskich i amerykańskich samolotów, w ramach ogólnoniemieckiej akcji Kinderlandverschickung, w skrócie: KLV (wysyłanie dzieci na wieś). Razem z innymi kolegami szkolnymi mieszkał wtedy we willi Renata, uczył się i poznawał życie pod okiem Lagerführera i nauczyciela o nazwisku Schmertmann, który był półżydem, a jego syn, ćwierćżyd – w terminologii hitlerowskich, narodowych socjalistów – był kolegą klasowym Alberta, co wtedy dla niemieckiego chłopca w mundurze Hitlerjugend było rzeczą przed nim zakrytą, tabuizowaną, zaś po wojnie i po wszystkim, co Albert Ciesielski przeżył i zobaczył, stało się i jest do dzisiaj dla niego sprawą całkowicie niezrozumiałą. Łowili razem ryby w Grajcarku i w Dunajcu, łapali salamandry do terrarium urządzonego na balkonie willi, którą w 2006 r. Ciesielski odwiedził ponownie za namową Polki pomagającej żonie jego przed śmiercią, kilka godzin w tygodniu, w utrzymywaniu domu.

albert_ciesielski_400x400 CzeladźW zakończeniu książki zawierającej osobiste wspomnienia, przygodę kilku miesięcy spędzonych w czasie wojny bezpiecznie, daleko od domu, oraz relację ze spotkania po 63 latach z uroczym miasteczkiem w Pieninach, które wrażliwemu chłopcu zapadło na całe życie głęboko w pamięć, Albert Ciesielski z Bad Soden w Górach Taunus zgłasza gotowość wysłania na płytce DVD gotowej do druku książki opatrzonej przezeń wykwintnym co i rzeczowym tytułem: Das KLV-Lager “Willa Renata” von 1943 in Szczawnica … und das Wiedersehen von Szczawnica nach 63 Jahren”każdemu ze swoich dawnych kolegów, który wyraziłby takie życzenie. Chciałby ich jednocześnie prosić, żeby zechcieli uzupełnić swoimi wspomnieniami i fotografiami tamten świat wspominany.

Informowałem już o tej możliwości oraz obu książkach napisanych i podarowanych przez Alberta Ciesielskiego rodzinnemu miastu, a było to w pliku mp3 i w html-u na jednym ze zlikwidowanych tymczasem cudzymi rękami blogów zawierających słowo sowa w tytule.

szczawnica-215x300 KOR

Byłem też sam w Szczawnicy przez kilkanaście dni latem 1977 r. na zorganizowanych wakacjach studentów z ASP oraz innych Szkół Wyższych Krakowa, jako jedyny spoza tego miasta, zaprzyjaźniony student, poeta po debiucie książkowym. Zaprosiłem wtedy na rozmowę do campingu, w którym spałem w luksusowych warunkach niczym Albert Ciesielski w młodości, wspinającego się akurat po tej samej drodze co i ja, pod Orlicę, członka KC PZPR w randze Członka Biura Politycznego, Redaktora Naczelnego “Nowych Dróg”, którego nazwisko uciekło mi niestety po tylu latach z pamięci, zaś kiedy w kontestatora zwierzającego się ochoczo każdemu z tego, co mu się nie podoba w komunistycznej Polsce, wstąpiło więcej odwagi po tej sprowokowanej udanie rozmowie z dygnitarzem partyjnym, zakończonej szczęśliwym pozostaniem przez obu przy swoim, to redaktorowi Studenta, Zygmuntowi Korusowi rzuciłem zaraz, w kolejce po jedzenie, za plecami: “Prasa studencka kłamie”, na co ten odwrócił się i zaproponował życzliwie: “To napisz sam coś do Studenta”. W odpowiedzi zawiozłem kilka odważnych wierszy i Adam Zagajewski wybrał do druku dwa, które ukazały się potem w dodatku “Młoda Kultura”. Korus zaś został chyba jeszcze w tym samym roku Redaktorem Naczelnym pisma “Integracje”, którego Radzie Redakcyjnej przewodniczył Aleksander Kwaśniewski, co w Polsce studiów magisterskich nie skończył, lecz został po Magdalence najpierw kłamcą a potem Prezydentem Polski.

Lech Kaczyński natomiast dopiero rok później, w 1978 r. został wprowadzony w żydomasońskie środowisko trockistowskiego KOR-u kryptosyjonistycznych rewizjonistów, przez dwie osoby wprowadzające: własnego brata bliźniaka i Borusewicza, który był w 1968 r. jawnym bojowcem syjonistycznym, by po wyrzuceniu go za to ze studiów w Gdańsku, skończyć spokojnie te same studia historyczne jako kryptosyjonista i katolik w Lublinie na KUL-u.

kaczynscy_2 kryptosyjonista Katolicki Tygodnik Społeczny “Ład” Nr. 35(309) reagowany przez Jerzego Skwarę opublikował z datą 2 września 1990 r. rozmowę z Lechem Kaczyńskim zawierającą ”Testament Lecha Kaczyńskiego”,

za który należy chyba uznać historyczne po latach wezwanie: proszę pamiętać, że byłem wówczas KOR-owcem, ściśle współpracującym z Gwiazdą, a przede wszystkim z Kuroniem.

W sobotę, 21 stycznia, pierwszy dzień wolny od pracy dla żydów amerykańskich AD 2017 ludziom prawego serca z czystą dłonią na Biblii, Piśmie św. złożoną i pozdrowieniem żywym do dnia dzisiejszego na Górnym Sląsku: Glück auf! Nad rzeką Brynicą oddzielającą miasteczko Czeladź w Księstwie Siewierskim, Guberni Kieleckiej od Siemianowic Sl. pod Przełajką, nad strugą bystrą, wodą przejrzystą, jak Liryki Lozańskie Adama Mickiewicza, życzę Ewie z Krefeld rewitalizacji, jak Bóg przykazał, cudownego przywrócenia do życia żółwi rzecznych, pławających tu przeca przed wojną, z Panem Bogiem.

Wczoraj, w piątek, dzień zaprzysiężenia ze strony internetowej 45-go Prezydenta USA zniknęły zapisy faworyzujące homoseksualistów Jutro, w niedzielę, pierwszy dzień urzędowania – ma pojawić się w to miejsce informacja o cofnięciu przez Prezydenta USA dofinansowania państwowego dla skrobanek.

Jarosław Kaczyński skrobaka z Rybnika mianował w nagrodę za tysiące własnoręcznie wykonanych zabiegów przerwania ciąży, wyuczonego na lekarza ginekologa (primum non nocere!) Piechę, który wyspowiadał się potem w obliczu kandydowania na fotel europosła, dziennikarce o żydoskim nazwisku Gruszka z Czeladzi w gazecie Gość Niedzielny, kurii byłego ubowca, TW „Dąbrowski” obecnie Abp Katowic Wiktor Skworc;

na scenę polityczną, jak wszystko w poezji epickiej multiverse theater HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski wchodzi diabełek z widłami rozdartymi, niczym palce: wskazujący i środkowy Antychrysta Bergoglio, w kształcie żydomasońskiego pozdrowienia przy prezydencie Izraela we Watykanie i głosi urbi et orbi:

Hej, Herodzie, za twe zbytki, chodź do Piekła, boś ty Kalksztajn bżydki, jak bżydka jest unijna kanclerz RFN (Richtig Kaputt Niemcy) Merkel ze żydoskich Kazmierzaków, zamienione nazwisko na Kasner. Git Szabes, jak życzyli sobie z myślą o świętowaniu w rodzinie ludzie na Bałutach i Węgrodzie, którzy nie znieśliby żyda i pedała na stanowisku Gubernatora Prowincji Polskiej, IV RP skolonizowanej przez aktorów ze spalonego teatru cieni Magdalenki Glempa i Kiszczaka, jp2, dlatego Kaczyński może odejść tak samo, jak Gomułka ze względu na wzrok, a Kartagina Macierewicz ma być spalona, jak Sodoma i Gomora, żydokomunistyczna poezja stalinowska Szymborskiej z domu Rottermund, czerwona gemba bezbożna, starta na proch. Z Panem Bogiem Amen.

https://gloria.tv/audio/dVJb2d9BbJMK6JVVrprrQpvN6

https://gloria.tv/embed/+/video/Dx4kSCpECuen4tUYRTkmZCXeQ

trump-dw-pdo436-pidgin_art-sowa

http://kulturzentrum.wrzuta.pl/audio/4HLy5z1p6by/pamiec_o_polakach_zabitych_na_wybrzezu

fo-buch-300x204 Lech Kaczyński  – Platon: Timajos, Kritias. Biblioteka Klasyków Filozofii. PWN Warszawa 1986. ISBN 83-01-05701-7

icon_Drucker PlatonSignatur: Af 219 Präsenzbibliothek: A – Stadtgeschichte Wilhelmshaven

 http://kulturzentrum.wrzuta.pl/film/8GrM5OUW9tO/albert_ciesielski

PDF:  Timajos, Brzozów 20121126 Wstep do Zarysu estetyki Chazarów. Stefan Kosiewski Yes-Poland. FO107

Tratwa Meduzy. Fascynacja obłędem, fragment 106 Drastyczne zdjęcia z Wyborów Miss Chazaria 2012 w Czeladzi  Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») 24. 11. w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 53×  Stefan Kosiewski: Wstęp do Zarysu estetyki Chazarów  From: sebmichalski To: sowa-frankfurt@freenet.de Sent: Monday, November 26, 2012 9:37 AM Subject: Brzozowski Dom Kultury  Witam Serdecznie, Ośmieliłem się do Państwa napisać, jako że kieruję jednostką kulturalną w Polsce a dokładnie w małym miasteczku na Podkarpaciu. Cel mojej wiadomości to chęć nawiązania współpracy pomiędzy Brzozowskim Domem kultury a Państwa placówka, ponieważ posiadamy bogatą ofertę kulturalną zaczynając od zespół ludowych, orkiestry dętej wraz z mażoretkami zespoł…

PDFAmeryko miej odwage nazwac po imieniu Tratwa Meduzy TIMAJOS FUCK the LGBT PDO436 FO106 107 von Stefan Kosie… by Stefan Kosiewski on Scribdhttp://sowa.blog.quicksnake.pl/Dariusz-Ratajczak/Tratwa-Meduzy-TIMAJOS-FUCK-THE-LGBT-PDO436-FO106-107-von-Stefan-Kosiewski-Pidgin-Art-20121126-Studia-Slavica-et-Khazarica-PDO202-ETYKIETA

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s