Do rezygnacji ks. Franciszka Mrowca z prowadzenia obrad Grupy roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech

Do rezygnacji ks. Franciszka Mrowca z prowadzenia obrad Grupy roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech

„Nie jest rzeczą pasterzy Kościoła bezpośrednia interwencja w działania polityczne i w organizację społeczną. To zadanie jest częścią powołania katolików świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy, wraz ze swymi współobywatelami” – Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 28 lipca 1993 r.

Stefan Kosiewski Frankfurt 17 września 1993 r.

                                                             do ks. Franciszka Mrowca Würzburg

Wielebny Księżę Prałacie,

otwierając 20 marca br. w Kolonii zebranie założycielskie Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech zaproponowałem oddanie prowadzenia obrad naszego Zespołu ks. Fr. Mrowcowi.

Tymczasem Stowarzyszenie Popierania Kultur i Języka Polskiego w Kolonii zaproponowało, żeby przewodniczenie naszym pracom oddać w ręce Pana Michalea Weintrauba, księdzu zaś zaproponowano pełnienie roli protokolanta.

Przeciwko tej propozycji zaprotestowała Pani Redaktor Barbara Jędrzejczak podtrzymując zgłoszoną wcześniej przeze mnie propozycję. Otrzymała poparcie innych osób. W ten sposób przekazane zostało księdzu prowadzenie działań na rzecz integracji współpracy polonijnych środowisk oświatowych w Niemczech.

Niestety, z prawdziwą przykrością należy dziś stwierdzić, że od 20 marca br. do dnia dzisiejszego ksiądz zechciał dać zbyt dużo dowodów niekompetencji w sprawach będących przedmiotem naszej troski, żeby móc ks. pozwolić nadal przewodniczyć obradom Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech.

Na małą część tych uchybień wskazane zostało w „Liście otwartym w sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech” skierowanym przez przedstawicieli „Oświaty” z Frankfurtu do działaczy „Oświaty” w Berlinie.

Wracając do słów Ojca św.: przed ks. Mrowcem stoi dziś pytanie: czy z godnością zaprzestać bezpośredniej interwencji w działania polityczne i organizację społeczną Polaków w Niemczech (na co wskazuje pasterzom Kościoła przytoczone powyżej nauczanien Ojca św.), czy ndal nadużywać zajmowanego stanowiska do zaspokajania prywatnych satysfakcji?

Ksiądz katolicki realizuje swoje powołanie w Kościele. Miejsce nauczyciela jest szkoła.

8154552_orig Język Polski jako Język Ojczysty w Georg-August-Zinn-Schule/

Muttersprachlicher Unterricht in Polnisch  http://oswiata.weebly.com/blog/previous/5

Jako bliska księdzu osoba, autor wielu artykułów zamieszczonych w redagowanym przez księdza piśmie „Nasze Słowo”, współpracownik innych pism katolickich w Polsce i w Europie, pisarz polski i nauczyciel języka polskiego w Niemczech ośmielam się zasugerować księdzu oddanie prowadzenia prac Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech osobie trudniącej się w Niemczech nauczaniem języka polskiego.

Przed pasterzami Kościoła polskiego w Niemczech wciąż stoi wiele charytatywnych zadań, których z różnych powodów jeszcze się nie podejmują.

Grupa Robocza ds. oświaty polskiej w Niemczech nie wystąpiła o zarejestrowanie w sądzie niemieckim, nie jest w swoim działaniu ograniczona postanowieniami statutowymi. Będziemy działać zgodnie z naszą dobrą wolą.

Oczekuję złożenia rezygnacji zz powierzonej mu funkcji prowadzenia obrad przez ks. Fr. Mrowca w terminie do dn. 30 września 1993 r.

Stefan Kosiewski  Frankfurt 17 września 1993 r.  

1706297