Wojny Krymskie, Den Haag, London a .:Sprawa Polska FO322 ZR

waterloo platz 7 london uk
Ten komentarz nie narusza zasad Forum, został usunięty przez pomyłkę. Komentarz został przywrócony na swoje miejsce. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.
PozdrawiamyDział Monitoringu Treści Onet.pl
Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000007763; NIP 734-00-09-469, Kapitał Zakładowy Spółki 7 580 648 PLN. —– Original Message —– From: Forum Onet.pl To: sowa-frankfurt@t-online.de Sent: Wednesday, March 26, 2014 10:53 AM Subject: Re: [Zgłoszenie 011287019] Twój komentarz został usunięty [1115177,129052374]
Witamy,Dziękujemy za list.

2014-03-26 07:50 – sowa-frankfurt napisał: jakie zasady?

Witaj onet.pl , witaj banan.cz.  

247 osób ma Cię w kręgach
Kręgi rozszerzone  –  11:11
Podobno w Turcji reżim wojskowy zablokował wpisy Radka Sikorskiego na twitterze, a w Egipcie reżim wojskowy wczoraj skazał na śmierć 560 łatwowiernych muzułmanów, którzy uwierzyli w dokonany przez siebie demokratyczny wybór władzy państwowej we własnym kraju, więc masoneria wybija także opium Prawdy i Wiary w Boga w Polsce, w Czechach i na Słowacji, ażeby władzy żydomasonów i kryptosyjonistów (ukrywających swoją tożsamość żydowską przed Polakami złoczyńców) nic nie stało także na przeszkodzie w drodze do samogwałtu na pożydecznych idiotach.

Opublikowano 1 hour ago, autor:

FO320 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła 20140324 Stefan Kosiewski: Konfederacja Dąbrowska ukrytego żyda Korwin-Mikke

FO320 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła 20140324 Stefan Kosiewski: Konfederacja Dąbrowska ukrytego żyda Korwin-Mikke

ObrazekKomunikuje się niniejszym, że społecznościową stronkę  Konfederacji Dąbrowskiej,  w realu mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz bliższych i dalszych okolic aż po Dąbrowę Tarnowską i Lwów ze Stryjem, lecz aby złoczyńca tępymi nożycami żydowskiego cenzora, skrajnie liberalnego i kryptosyjonistycznego mógł  panować nad wolnością i swobodą wypowiedzi Polaków i Katolików. 

Fałszywą, antypolską i antykatolicką Konfederację Dąbrowską żyda Korwin-Mikke założyli, podaje się w kolejności alfabetycznej:

Andrzej Chytry, Sławomir Haberka, Grzegorz Jaszczura, Dawid Kmiotek, Józef Kowalski, Arkadiusz Krzemiński, Adrian Łukaszewicz, Łukasz Padoł, Tomasz Pasek, Zbigniew Piątek, Gabriel Popławski, Jerzy Reszke, Jacek Sobczyk, Tadeusz Strzelecki, Zenon Sujka, Łukasz Śliwa, Piotr Uthke, Robert Warwas, Stanisław Wrona, Elżbieta Żuchowicz.

 QR code for this recording:

Detabuizacja szkodnictwa nieformalnej bandy żydowskiej kierowanej przez prezesa Unii Polityki Realnej w Dąbrowie Górniczej (dokonana została niniejszym w celu uniemożliwienia jej bezkarnej, szatańskiej działalności zmierzającej do zorganizowanego, antypolskiego majdanu, kolejnej, oszukańczej chucpy będącej wyższym stadium rozrostu  totalnego panowania ukrytego żydostwa nad Narodem Polskim.

Znajomym, którzy ufając polecającemu zarzucili sieci na jego słowo, mówi się: w zdumienie wprawił Was połów, którego dokonaliście (patrz: Łukasz 5,9). Czyż jednak ten, który ma zadane odsiewać i oddzielać, nie zadziwi się najpierw liczbą zła i trudem zadania zleconego?

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła – mówi w pierwszym chyba historycznie piśmie Nowego Testamentu św. Paweł, w 1 liście do założonej przez siebie gminy w Salonikach (1 Tes 5, 19-22).

Zaś św. Jan ostrzegając przed nauczycielami fałszu, czyż nie naucza nas: Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zanadto naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia,  staje się współuczestnikiem jego złych czynów (2 J 7-11).

Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://shoudio.com/user/sowa/status/12310

 

Feb 23, 2014 Mar 24, 2014

Znajomi, którzy lubią stronę Konfederacja Dąbrowska

 • Adrian Dzienisiewicz
 • Andrzej Kuczera
 • Barbara Beldzik
 • Dagmara Morcinek
 • Dariusz Sągol
 • David J Prabakar
 • Dorota Paluszkiewicz
 • Elżbieta Żuchowicz
 • Grzegorz Strzelczyk
 • Halina Maria Zaremba
 • Helena Wojciechowska
 • Jerzy Kopciński
 • Jerzy Reszke
 • Jolanta Kanicka
 • Lech Klekot
 • Leszek Mikrut
 • Marek Nadolny
 • Mateusz Wilk
 • Robert Artur Rosochacz
 • Teresa Wlosek
 • Ula Duda

http://sowa.quicksnake.org/judaica/jesli-zyd-nie-przeprosi-to-poinformujemy-prokurature-w-Polsce-i-w-Niemczech-o-kryminalnych-dzialaniach-zyda-FO320 

„Nie ma takiego kraju, jak Ukraina, i nigdy nie powinno być. To będzie albo część Rosji, albo polski protektorat”

https://twitter.com/sowa/status/440739727281377280
Obrazek

07:45 – 4. März 2014  Łukjanienko nie uznaje Ukrainy za państwo: „Nie ma takiego kraju, jak Ukraina, i nigdy nie powinno być. To będzie albo część Rosji, albo polski protektorat” – stwierdził. Zdaniem pisarza władze w Kijowie przejęli naziści i mordercy, dlatego zalecił „normalnym Ukraińcom” uciekać do Rosji albo na Białoruś, ponieważ obecna Ukraina to „przeklęta ziemia”, z której łotrostwo i tchórzostwo uda się wyplenić dopiero po trzech pokoleniach.  
razem w przyszłość - swinie 3
UKRAINSCY OLIGARCHOWIE I  ELITY  W POLSCE
Media prześcigają się w pokazywaniu bogactwa jakim otaczał się prezydent Ukrainy Janukowycz,  który spełnia dzisiaj rolę „kozła ofiarnego,” ale nie zająkną się nawet na temat olbrzymich majątków będących w posiadaniu czołowych ukraińskich oligarchów. Łatwo zrozumieć tę  hipokryzję, jeżeli przypomnieć ich pochodzenie etniczne.
Po upadku ZSRR, w ramach „prywatyzacji” narodowej gospodarki, główne państwowe przedsiębiorstwa na Ukrainie zostały za przysłowiowe grosze przejęte przez ukraińskich żydowskich oligarchów, wspieranych przez międzynarodowych żydowskich bankierów. Do najbogatszych żydowskich oligarchów na Ukrainie można zaliczyć:
– Wiktora Pińczuka właściciela przedsiębiorstw importu/eksportu gazu i ropy naftowej, hut i zakładów metalowych oraz kilku banków, który ma bardzo silne powiązania z lokalnymi organizacjami żydowskimi, jak również z Izraelem oraz wpływowym lobby żydowskim w USA;
– Wadima Rabinowicza (posiada równoczesnie obywatelstwo Izraela), którego majątek Associated Press wyceniała na $ 1 miliard. Jest on m.in. właścicielem Central Europe Media Enterprises, które kontrolują stacje telewizyjne w siedmiu krajach z byłego bloku wschodniego. Pełni on funkcję Prezesa Konfederacji Żydow na Ukrainie;
– Wiktora Miedwiedczuka, którego konsorcjum kontroluje produkcję energii oraz który jest właścicielem cukrowni i gorzelni oraz stoczni;
– Grigorija Surkisa, który jest wlaścicielem klubu sportowego Dynamo-Kiew oraz przedsiębiorstw z rynku energii elektrycznej (KirovogradEnergo, PoltavEnergo, itd.).
Podobna sytuacja panuje w ukraińskich mediach, które prawie całkowicie są w żydowskich rękach. Np. Narodowa TV Kanał UT1 (Wiktor Miedwiedczuk), Inter TV, Studio 1+1 TV, Alternativa TV, TET, UNIAN (Miedwiedczuk i Surkis), STB TV, ICTV, Novyj Kanal (Wiktor Pinczuk). Wydawnictwo Rabinowicz-Katsman publikuje takie pisma jak Stoliczka, Stolicznyje Nowosti, Jewish Review, Vek, Mig, Zerkało. Amerykański Żyd Jed Sandes jest właścicielem pism Korrespondent i Kiev Post, Grigorij Surkis Kijewskich Wedomosti, Dimitro Gordon Bulwaru, Wiktor Pińczuk Fakty i Commentaries,  Grupa Donieck rosyjskich Żydów oligarchów wydaje z kolei Siewodnja.
pamieci 4 czerwca

Who controls the Ukraine?The following was written by Vladimir Borisov, possibly in January 2005

Ukraine, which parted from Russia in 1991, has never achieved a true independent state. Just like in Russia, or even 80 years earlier in the Weimar Republic, a tribe of vultures descended upon the body of the nation.

In the early 1990s, backed by the financial power of international Jewish bankers, the vultures bought for pennies, and plainly seized, all major enterprises previously owned by the state. Including the biggest factories and entire sectors of the newly „privatized” national economy.

Pictured clockwise: Billionaire media moguls Gregory Surkis, Victor Medvedchuk, Vadim Rabinovich and Victor Pinchuk.

According to the 2001 Ukrainian census, there are 103,000 Jews in Ukraine, which is 0.2% of the total population. Out of 130 nationalities in the Ukraine, the Jewish minority numerically is behind Bulgarians (204,000), Hungarians (156,000), Romanians (151,000) and Poles (144,000). However, as one might expect, the Jewish „oligarchs” were the ones who happened to seize all positions in mass media.Professor Vasyl Yaremenko, director of the Institute of Culturological and Ethnopolitical research at Kiev State University, released an article in 2003 entitled, „Jews in Ukraine today: reality without myths.” In it he says the following:

„Ukrainians need to know that the mass media is completely in the hands of Jews, and everything that we watch or read is the product of Jewish ideology…”

He then reviews the situation in regards to Ukrainian network television and cable broadcasters:

• „First National Television Channel UT-1” is owned by the president of the Social Democratic Party, led and dominated by chief of staff Viktor Medvedchuk.• „Inter TV” and „Studio 1+1 TV” have been Ukrainian national broadcasters since 1996, they are available in English, Ukrainian and Russian languages. They are owned by Viktor Medvedchuk and Gregory Surkis.

• „Alternativa TV”, „TET Broadcasting Company”, and „UNIAN (Ukrainian Independent Information & News Agency)” are also owned by Viktor Medvedchuk and Gregory Surkis.

• „STB TV” and „ICTV” are owned by the Viktor Pinchuk, the wealthiest man in Ukraine, with an estimated net worth of $3 billion.

• „Novyi Kanal (New Channel) TV” is owned by Viktor Pinchuk with a group of Jewish oligarchs from Russia called „Alpha Group.”

Zionists control all of Ukrainian television media!

According to Professor Yaremenko, all major newspapers are also owned by Jews:

• The publishing house of Rabinovich-Katsman owns the newspapers Stolychka, Stolichnye Novosti, Jewish Review (in Russian), Jewish Reviewer, Vek, Mig, and Zerkalo .• Jed Sandes, an American citizen and a Jew, publishes Korrespondent and Kiev-Post.

• Gregory Surkis publishes Kievskie Vedomosti and the weekly 2000.

• Jew Dmitro Gordon publishes Bulvar.

• Viktor Pinchuk publishes Facts and Commentaries.

• The Donetsk Group (Jewish-Russian oligarchs) publishes Segondnya.

Who are these „Ukrainian” oligarchs?

Jew Victor Pinchuk is the son-of-law of Ukrainian president Leonid Kuchma [Kuchma was placed into office by Jew George Soros]. He is the owner of several oil, gas and energy import/export companies. He also owns the nation’s largest steel mill and a chain of banks. His group has very strong ties with other Jewish organizations in Ukraine, as well as in the U.S. and Israel. He is a member of the Ukrainian Parliament, an adviser to the president, and one of the leaders of the Labor Ukrainian Party.

Jew Vadim Rabinovich is a citizen of Israel. In 1980 he was charged with stealing state property and spent 9 months in a jail. In 1984 he was arrested and sentenced to 14 years in prison for his black market activities . He was released in 1990. In 1993 he became a representative of the Austrian company „Nordex” in Ukraine. The company received exclusive rights to sell Russian oil from president Kuchma . In 1997 Rabinovich became president of the All-Ukrainian Jewish Congress, and in 1999 he was elected head of the United Jewish Community of Ukraine. Also in 1999, Rabinovich created the Jewish Confederation of Ukraine. That same year the Associated Press estimated his wealth as $1 billion. Rabinovich owns Central Europe Media Enterprises, which controls television stations in seven East European countries.

Jew Victor Medvedchuk is Ukrainian President Leonid Kuchma’s Chief of Staff. The Medvedchuk-Surkis cabal controls Ukraine’s energy sector (8 regional energy companies), oil and gas market, alcohol and sugar production, shipbuilding, and athletic organizations. He is a member of the Ukrainian Parliament, and a leader in the Social Democratic party of Ukraine (SDPU).

Jew Gregory Surkis is second in command of the SDPU. He owns a soccer team, Dynamo-Kiev, and is a president of the Professional Soccer League. He is CEO of Slavutich, a company that controls several regional energy companies (KirovogradEnergo, PoltavEnergo, etc). He too is a member of the Ukrainian Parliament.

Professor Yaremenko points out that out of the 400+ members of the Ukrainian Parliament, 136 (possibly 158) are Jews. That is more than in the Israeli Knesset. Who voted for them, asks professor Yaremenko. Who paid for costly election campaigns? — 90% of Ukrainian banks are owned by Jews.

Ukraine is the perfect example of so-called Democracy – „democracy” where the rule of a tiny, ethnic minority is disguised under the cloak of the will and rule of the majority. By controlling mass media and skillfully manipulating the opinions of the Ukrainian electorat, these „fat cats” as they’re called in Ukraine — these liars and corrupters, are the real masters in this beautiful country.

Does it surprise anyone to see the rise in „anti-Semitism” around the world, and in Ukraine in particular?

„Jews in Ukraine: Reality Without Myth” was published on Sept. 30, 2003, and was the article that prompted the Ukrainian Jewish Congress to file a lawsuit asking the court to shut down the newspaper Sel’skie Vesti, which published it. Sel’skie Vesti had a circulation of over 500,000 and was the largest in Ukraine.

On Jan. 28, a court in Kiev, Ukraine, ordered the closure of the daily newspaper on the grounds that it was publishing „hate literature,” a crime in Jewish-owned Ukraine. The newspaper was found guilty of publishing „anti-Semitic” materials, and promoting ethnic and religious hostility.

A well-known Ukrainian Jewish community leader and anti-Zionist, Eduard Hodos, has come to the defense of the newspaper and the articles’ author, Vasily Yaremenko. In the course of his speech intended for a hearing of the Appellate Court of the City of Kiev (scheduled for May 25, 2004, but delayed indefinitely for reasons unknown), the author denounces the Talmud as „monstrous” and defends Mel Gibson’s ‚The Passion of the Christ’, which has come under attack by ‚human rights advocates’ everywhere. You can read it here:
http://web.archive.org/web/20050310165024/oag.ru/views/love.html

Prior to being shut down, the newspaper published the following letters from readers, which were reprinted by Jewish organizations and used as „proof” of „anti-Semtism.”

…Today the Jewish community in Ukraine is not experiencing the rebirth of a national minority but is in the process of legalizing its dealings as an apolitical and economic structure, which is well planned, organized and financed. This so-called minority exhibits extreme aggression. It poses an elevated threat to the national security of Ukraine. As a foreign political body that practically oversees international trade, national finances, mass media and publishing, it must be placed under strict government and sate control, and must be regimented and regulated.

…90% of Ukrainian banks are run by Jewish „specialists.” In other words, Ukrainian finances are in Jewish hands. As a Ukrainian citizen and an ethnic Ukrainian, my origin forces me speak up and ask: „Is this normal?”…In the 1930s, all Ukrainian gold that had been passed down from generation to generation ended up in Jewish wallets after the famine organized by Jews [the author earlier writes that 99% of PCIA members––Stalin’s secret police––were Jewish] and Ukrainians had to reach deeply into their pockets. However, Jews were not able to enjoy those stolen goods as German fascism changed the course of events. Today the gold of Ukrainian Jews, these gold diggers of the Ukrainian Klondike, is in banks in Switzerland.

…It is not safe to write about Jews not because the writer will automatically be accused of xenophobia, but because every Ukrainian, if not openly then secretly, is an anti-Semite ready to participate in a pogrom.

…Ukrainians must know that Ukrainian mass media is in the hands of Jews and that we absorb information and food for the soul from a Jewish ideological kitchen.

…Jewish publicists deny the fact that [Jewish people] organized the Ukrainian famine in 1933. However, eyewitnesses claim otherwise…. Not one Jewish person died from starvation in 1933.

…We are not anti-Semites. However, we believe it is dishonorable and demeaning to stay quiet when Zionists are taking over the political and economic spheres of our country. We must let people know the truth about the doings of Zionists in Ukraine.

…He told the truth about the vicious activities of Zionists in Ukraine.

…We cannot allow Zionists to destroy Ukraine.

http://iamthewitness.com/Ukraine.html

Zrzut ekranu 2018-05-15 23.26.15 oligarchia zydoska na ukrainie

http://docshare.tips/oligarchia-zydowska-na-ukrainie-i-elity-polityczne-w-polscepdf_586f6187b6d87f20808b47ab.html

tyrmand i kaczynski ameryka wielka znowu

https://sowafrankfurt.wordpress.com/page/24/